Uroczystość nadania imienia patrona PSP w Zwierniku

26/05/2017

Poseł Zdzisław Gawlik uczestniczył w uroczystości nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierniku imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Oprócz nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, otrzymała ona sztandar, na którym umieszczono jego podobiznę, a w holu budynku szkoły odsłonięto poświęconą mu pamiątkową tablicę.

Gościem honorowym był Andrzej Pilecki – syn patrona placówki.

Poseł Zdzisław Gawlik przekazał na ręce Pani dyrektor Aureli Mącior książkę na temat Witolda Pileckiego. Nawiązując do jego życiorysu, powiedział:

– Jest to człowiek, który wiele zrobił dla Ojczyzny i ludzi. Dowodem miłości do drugiego człowieka było dobrowolne wejście na teren obozu Auschwitz, żeby zorganizować tam ruch oporu, a z drugiej strony dokumentować okrucieństwa, jakich dopuszczano się w obozie. Człowiek, który tak kochał ludzi, został zabity przez innych złych ludzi.

 

 

Fot.Urząd Gminy Pilzno