Święto Plonów Powiatu Dębickiego

4/09/2016

Podczas Powiatowego Święta Plonów w Brzostku poseł Zdzisław Gawlik skierował do zgromadzonych rolników słowa uznania i wdzięczności za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładają tworząc plon.

-Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego Rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Jest to również jedyny dzień w roku, kiedy rolnicy, przyjrzeć się mogą wszystkim trudom oraz przeciwnościom natury, którym zwycięsko stawili czoła podczas całorocznej, ciężkiej pracy.

Poseł złożył również podziękowania za pielęgnowanie i kontynuowanie zwyczaju Dożynkowego w duchu wzajemnego zrozumienia oraz poczucia solidarności. Taka postawa jest wzorem dla młodego pokolenia oraz świadectwem wartości pracy w relacjach z drugim człowiekiem.