Spotkanie w sprawie obwodnicy Pilzna

25/11/2016

W biurze poselskim w Dębicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Pilzna, w sprawie wyboru wariantu drogi krajowej nr 73. Podczas spotkania poseł Zdzisław Gawlik wyraził swoje poparcie częściowego wariantu III, z rozszerzeniem wskazanym przez mieszkańców.

Zaproponowany przebieg obwodnicy zmierza do poprawy bezpieczeństwa, nie wpływający przy tym na rozwój i rozbudowę miasta w przyszłości. Propozycja przebiegu drogi w taki właśnie sposób zmierza do trwałego rozwiązania problemów drogowych w ciągu drogi nr 73, jednocześnie ją udrożni, co jest bardzo ważne z punktu widzenia interesów Brzostka, Kołaczyc i Jasła.