Spotkanie “Nowe sołectwo więcej możliwości”

20/06/2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Dębicy odbyło się spotkanie dotyczące podmiotowości sołectw i sołtysów, którego gościem specjalnym był posłem na Sejm RP Ryszard Wilczyński,a moderatorem poseł na Sejm RP Zdzisław Gawlik.

Temat spotkania brzmiał: „Nowe sołectwo więcej możliwości”.

Poseł Wilczyński zaprezentował swój projekt ustawy, który ma wzmocnić pozycję sołtysa i rady sołeckiej, a także zobowiązać gminne samorządy do podejmowania działań na rzecz wyrównania poziomu życia w sołectwach i osiedlach danej gminy.