Rocznica Rozstrzelania Zakładników w Dębicy

5/02/2018

2 lutego  odbyła się uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę rozstrzelania  przez okupanta niemieckiego 54 zakładników koło cegielni w Dębicy.

Przedstawiciele władz samorządowych, wojska polskiego, organizacji pozarządowych i politycznych, związków kombatanckich oraz szkół wzięli udział w mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy, a następnie udali się na uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przy cegielni w Dębicy. Ofiarami tej zbrodni byli więźniowie pochodzący z Rzeszowa, Sędziszowa, Ropczyc oraz Tarnowa. Do dziś znane jest tylko 30 imion i nazwisk osób, które zostały rozstrzelane.

 

Fot. Monika Bal