Podsumowanie pierwszego roku pracy w Sejmie RP

30/12/2016

Udział w głosowaniach: 95%
Liczba interpelacji, zapytań i oświadczeń poselskich: 17
Liczba wystąpień na posiedzeniach Sejmu: 29
Przynależność do Następujących Komisji i zespołów Parlamentarnych:
-Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
-Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
-Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
-Podkomisja stała do spraw nowelizacji Prawa cywilnego
-Parlamentarny Zespół ds. Afryki
-Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej
-Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej
-Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk
-Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku

Przynależność do stałych delegacji i grup bilateralnych:
-Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei
-Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna
-Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna
-Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna
-Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna

Interwencje w ciągu minionego roku w sprawie:
-zrównania wysokości wcześniejszej emerytury z tytułu sprawowania opieki nad osobą – dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym z wysokością świadczenia pielęgnacyjnego
-umożliwienia przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach w ramach członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
-możliwości uzyskania zwrotu wydatków za części zakupionego samochodu, które umożliwią osobie niepełnosprawnej poruszanie się pojazdem oraz wydatków na zakup nowego samochodu fabrycznie przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej
-możliwości umorzenia zobowiązania Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie wobec Skarbu Państwa
-degradacji Zalewu Rzeszowskiego
-współpracy PGNiG SA i Discovery Polska sp. z o.o.
-przeniesienia siedziby Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła
-gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.
-wynagrodzenia organów PGZ
-kosztów udziału Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w Targach MSPO oraz Targach Pro Defense
-zamiarowanego przeniesienia Sekcji Handlowej “PKP Intercity” z Rzeszowa do Przemyśla
-sporu kompetencyjnego między Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa oraz prezydentem Rzeszowa
-wykonywania czynności przez Kancelarię Galt na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
-wykonywania czynności przez Kancelarię Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
-wykonywania czynności przez Kancelarię Lis i Partnerzy na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
-wykonywania czynności przez Kancelarię BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy Spółka Partnerska na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa

W Gabinecie Cieni- funkcja Ministra Energii