Nowe otwarcie programowe Platformy Obywatelskiej

10/10/2016

Podczas konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej z udziałem Posła Zdzisława Gawlika, Posła Marka Rząsy, Poseł Krystyny Skowrońskiej, Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz Przewodniczącego Krzysztofa Kłaka poruszono m.in. kwestie protestów jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce przeciwko dobrej zmianie, a także aktualnej i przyszłej pozycji Polski  w UE.

-Państwo według programu Platformy Obywatelskiej jest to państwo, które służy Obywatelom, a żeby zrealizować ten cel potrzebne jest zachowanie i ochrona ładu konstytucyjnego, a żeby te cele zostały należycie realizowane należy przywrócić rangę Trybunału Konstucyjnego, tak aby mógł bronić podstawy funkcjonowania Państwa. Państwo według Platformy Obywatelskiej to państwo oparte o konkurencyjną i otwartą gospodarkę. Jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej gospodarki czy spokojne życie obywateli to jest to niemożliwe bez zapewnienia właściwej roli samorządu, bez upodmiotowienia samorządu zwłaszcza na poziomie gminy, na poziomie powiatu. -powiedział Zdzisław Gawlik

Relacja z Konferencji