Konkurs wiedzy o Sejmie

15/11/2017

15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Rzeszowie odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie organizowany z inicjatywy Posła Zdzisława Gawlika  oraz Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Spotkanie z pracownikami Wszechnicy Sejmowej otworzył Poseł Zdzisław Gawlik. Dla młodzieży biorącej udział w konkursie pracownicy Kancelarii Sejmu przygotowali wykład, połączony z prezentacją multimedialną, dotyczący historii Sejmu, jego architektury oraz trybu ustawodawczego. Po wykładzie rozpoczął się konkurs. Młodzież musiała zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi m. in. zadań oraz funkcji Sejmu i Senatu  czy współczesności polskiego parlamentaryzmu. Wyniki konkursu ogłosił, w obecności Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz pracowników Wszechnicy Sejmowej, Poseł Gawlik. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu. Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz gadżety sejmowe.  

 DSC_1897

Fot.