Konferencja w Zawadzie k/Dębicy

09/07/2019

W dniu 9 lipca poseł Zdzisław Gawlik prowadził konferencję w Zawadzie k/Dębicy w sprawie interwencyjnego skupu owoców miękkich.

Zapytanie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=9600