Dożynki Gminne w Wiewiórce

21/08/2017

20 sierpnia w Wiewiórce odbyło się tradycyjne Święto Plonów.

Poseł Zdzisław Gawlik pogratulował zbiorów i wyraził wdzięczność i szacunek dla wszystkich Rolników za ciężką pracę jaką wkładają tworząc plon, za trud, by zebrać ziarna, by nigdy nie zabrakło chleba na naszym Polskim Stole.

Zwrócił uwagę na rolę samorządu w rozwoju Małej Ojczyzny począwszy od sołtysa poprzez wójta, burmistrza, prezydenta po starostę i marszałka województwa, a także na znaczenie organizacji pozarządowych takich jak Straż Pożarna i Koła Gospodyń Wiejskich.

Fot. Urząd Gminy w Żyrakowie