W Sejmie RP

W Sejmie RP pracuję w komisjach

  • Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa     
  • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej         
  • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach             
  • Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego

oraz zespołach parlamentarnych

  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki             
  • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej             
  • Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk    

Szczegółowe informacje na temat wystąpień, interpelacji i zapytań poselskich na stronie sejmowej.