Otwarcie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie

Otwarcie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie, 13.00