Klub Obywatelski, Andrzej Zoll i Marek Chmaj o Konstytucji RP