III Piknik Absolwenta WSPiA, Rzeszów

III Piknik Absolwenta WSPiA, Rzeszów