Inni o Zdzisławie Gawliku

„Pomaga za pośrednictwem Caritas dzieciom i rodzinom wielodzietnym”

Ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

 

„Wspiera samorząd i lokalną społeczność w rozpoczęciu budowy drogi serwisowej w Parkoszu, która uczyni wyjazd z drogi lokalnej na drogę nr E40 bardziej przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców”

Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna

 

„Skutecznie wspierał Dynów w utrzymaniu Punktu Dystrybucji Gazu w mieście, co skutkuje utrzymaniem miejsc pracy i zapewnieniem lepszej obsługi dla odbiorców gazu w Dynowie i okolic”

Zygmunt Franczak, burmistrz Dynowa

 

„Wspiera Zakłady Lotnicze w poszukiwaniu rynków zbytu oraz aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu sponsora dla mieleckiego sportu”

Daniel Kozdęba, prezydent Mielca

 

„Bez jego zaangażowania nie byłoby fabryki Rolls Royce’a w Ropczycach”

Bolesław Bujak, burmistrz Ropczyc