Gawlik naukowo

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie. Po studiach został asystentem na swojej uczelni i wykładał na niej do 2004 roku. 

Doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (1991,”Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania w prawie cywilnym”), tam także obronił rozprawę habilitacyjną (2005, “Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji”).

W 2007 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS, a rok wcześniej w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, gdzie w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Pracy.

Autor książek i ponad 60 artykułów z zakresu prawa prywatnego.

Wybrane publikacje naukowe:

  • Kodeks cywilny. Komentarz (współautor), tom 1–3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014
  • Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań (współautor), Wyd. WSAiZ, Przemyśl 2013
  • Kodeks cywilny. Komentarz (współautor), tom 1–3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009–2010
  • Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji, Wyd. WSAiZ, Przemyśl 2005
  • Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna (współautor), Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999
  • Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe (współautor), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001
  • Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna (współautor), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003
  • Zarys prawa cywilnego. Część ogólna (współautor), Wyd. WSAiZ, Przemyśl 1998

Informacja w bazie ludzi nauki